BACU Unit: Breathing Air Charging Unit

SIS nv beschikt over een eigen BACU unit: Breathing Air Charging Unit
• Mogelijkheid om ademluchtflessen op te vullen op 300 bar.
• Controle van de ingaande lucht: controle op O2, H2S en LEL - H2O, Olie en CO
• Ingebouwd in een vrachtwagen: zeer mobiel

Tijdens Turn - Arounds, shutdowns, grotere civiele projecten hebben wij de mogelijkheid werken met autonome & niet autonome onafhankelijke ademluchtapparatuur te ondersteunen d.m.v. onze breathing air charging unit.
Deze mobiele vrachtwagen met ingebouwde compressor (BAUER COMPRESSOR V150-11-5 : 540 l/min – met 3 x 400 V elektromotor) kan flexibel, op locatie ingezet worden voor het hervullen van ondermeer ademluchtkarren.

Inzetten van brand- en veiligheidswachten

Voor het uitvoeren van werken in besloten ruimtes en/of het uitvoeren van brandgevaarlijke werken is het raadzaam/verplicht om een goed opgeleide brand- of veiligheidswacht de uit te voeren werken te laten superviseren.

Onze brand- en veiligheidswachten hebben de benodigde kennis om preventief de veiligheid van de uit te voeren werken te bewaken. Zij staan de uitvoerders in raad en daad bij om een veilige uitvoering van de werken mogelijk te maken.

Bij een eventuele noodsituatie zijn zij opgeleid om de juiste maatregelen te nemen om eventuele slachtoffers te stabiliseren of noodsituaties te voorkomen.

inzetten van gasanalisten

Besloten ruimtes moeten vrijgegeven worden voor betreding. Toestemming moet gegeven worden voor het aanvagen van warm werk. SIS heeft zeer ervaren en deskundige gasanalisten die de nodige expertise hebben om deze metingen uit te voeren. Onze gasanalisten beschikken over de meest recente meetapparatuur om accurate metingen af te leveren voor diverse gassen(data logging, diverse meetcellen, …).

De opleiding van onze gasanalisten is dermate diepgaand dat zij de metingen kunnen interpreteren (kruisgevoeligheden ondervangen, …) en kunnen bespreken met onze klanten. Dit is een onmisbaar gegeven voor het vrijgeven van besloten ruimtes.

inzetten van veiligheidstoezichthouders

Tijdens shutdowns zijn er ‘ogen’ nodig op de werf die de veiligheid bewaken. Alles moet zo snel mogelijk vooruit gaan waardoor de uitvoerders vaak alleen maar oog hebben voor de voortgang van hun werken.
Dit is de taak van onze veiligheidstoezichthouders : ze zijn doordrongen van ‘Veilig Werken’ en stralen dit af op hun medewerkers.

Zij doen veiligheidsrondgangen op de werf en maken onveilige handelingen of onveilig gedrag bespreekbaar. Ze stellen hierbij ook oplossingen voor: door  alternatieve handelingen of gedragingen voor te stellen aan de uitvoerders.

Ze bezitten een behoorlijke bagage van kennis aangaande veiligheid (VCA vol, preventieadviseur niveau III) om de uitvoerders met raad en daad bij te staan zodat de werkzaamheden veilig kunnen verlopen.
Voor meer gedetailleerde info en/of tarieven: contacteer ons hier

leveren van preventie adviseurs niveau i, ii en iii

Voor grote projecten hebben onze klanten ter ondersteuning van hun preventiedienst vaak externe hulp nodig om het veiligheidsbeleid uit te tekenen en mee vorm te geven.

SIS beschikt over preventieadviseurs niveau I, II en III om tijdens ‘turnarounds’ de verschillende taken te kunnen invullen ter ondersteuning van de al dan niet bestaande preventiedienst.
Voor meer gedetailleerde info en/of tarieven : contacteer ons hier

Kalibratie van persoonlijke detectietoestellen (Dräger)

Wij bieden een onberispelijke en snelle service aan een zeer scherpe prijs voor het onderhoud, reparaties en kalibratie van al uw persoonlijke detectietoestellen van de fabrikant Dräger. Al onze techniekers zijn gecertifieerd en opgeleid door de fabrikant Dräger.

Contacteer ons gerust voor meer informatie of vrijblijvende offerte.

MASKER FITTEST VOLGELAATSMASKER EN HALFGELAATSMASKER

Een perfecte afsluiting bij het dragen van een volgelaatsmasker en halfgelaatsmasker in gevaarlijke of schadelijke atmosferen is onontbeerlijk. Om uw werknemers optimaal te beschermen is het dan ook belangrijk dat de afsluiting van het masker op het gelaat van de drager individueel getest wordt. Wij komen dan ook bij u on – site deze masker fittest afnemen en voorzien iedereen onmiddellijk na het afnemen van de test van een fittest report.

Contacteer ons gerust voor meer informatie of vrijblijvende offerte.

ONDERHOUD VAN ADEMLUCHTAPPARATUUR MSA & DRÄGER

SIS Testlabo voor onderhoud van ademluchtapparatuur:

• Reinigen van maskers en longautomaten
• Desinfecteren van maskers en longautomaten
• Testen van maskers en longautomaten (op test bank, onderdruk/overdruk)
• Visuele controle van alle onderdelen
• Herstellen van ademluchtapparatuur (indien nodig)
• Vullen van ademluchtflessen op 300 bar
• Afleveren van een testrapport voor ademluchtapparatuur
• Verpakken ademluchtapparatuur

OPLEIDING

• Opleiding Blussen met kleine blusmiddelen
• Opleiding Brandbestrijdingsdienst
• Evacuatietraining